Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Gezantschap te Frankrijk (Parijs), 1866-1940

Omschrijving

De Frans-Nederlandse betrekkingen in de negentiende eeuw liepen om verschillende politieke redenen niet echt soepel. Door het Franse protectionisme had Nederland weinig kansen voor uitbreiding van de handel, totdat in 1885 een nieuw handelsverdrag werd gesloten tussen beide landen. Deze en andere ontwikkelingen weerspiegelen zich in het archief van het Gezantschap te Frankrijk. Het bevat o.a. stukken betreffende een staatsbezoek dat president Falliéres van Frankrijk aan
Nederland bracht in juli 1911 en een staatsbezoek aan Frankrijk van koningin Wilhelmina in juni 1912, het aandeel van Nederland in de wederopbouw van Noord-Frankrijk, de Nederlands-Brits-Franse onderhandelingen inzake een War Trade Agreement. Daarnaast bevinden zich in het archief stukken met betrekking tot koloniale aangelegenheden, intellectuele samenwerking en uitvindingen.

Een klein deel van de stukken is in het Frans en Engels gesteld. Inventarisnummers 417-419 bevatten agenda's met betrekking tot de jaren 1938-1939. Deze agenda's zijn voor het huidige archief niet meer als toegang te gebruiken. Inventarisnummer 421 bevat agenda's van ingekomen en minuten van uitgaande stukken 'Handelsafdeling" en consulaire afdeling voor de periode 1940 en september 1944-november 1945.Het archief bevat onder andere (politieke) voorbereidingen op de Tweede Wereldoorlog en stukken met betrekking tot economische aangelegenheden. In het archief bevindt zich gedeponeerd archief van Dr. A.Th. Lamping betreffende de Nederlands-Brits-Franse onderhandelingen inzake een war trade agreement 1939-1940

Thema's

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
  • Nederlandse instellingen en personen buiten Nederland
    • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

  • 1653 - Stukken betreffende Franse maatregelen en plannen met betrekking tot mobilisatie, oorlogsverklaring en volksorganisatie in oorlogstijd, 1927-1940.

    Thema's

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers