Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Gezantschap te Argentinië (Buenos Aires) (1878) 1911-1954 (1958)

Omschrijving

Het archief van het Nederlands Gezantschap Argentinië bevat voor de periode 1911-1954 correspondentie en stukken m.b.t. de organisatie. Er zijn tevens stukken over lucht-en scheepvaart (inclusief de visserij), diverse verdragen, handels- en deviezenverkeer, migratie (o.a. ook de Nederlandse landbouwkolonies), nalatenschappen, maatregelen i.v.m. de Tweede Wereldoorlog, de Indonesische kwestie en politieke rapportage i.v.m. politieke en economische zaken in Argentinië, Uruguay en Paraguay. Tevens bevat de inventaris het gedeponeerd archief van het Consulaat te Buenos Aires (1919-1948) en het archief Handelmissie en Financiële missie (1946-1949).

Thema's

Indeling

 • Nederlandse instellingen en personen buiten Nederland
  • Overheid
 • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
  • Overheid
 • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers

 • 200 - Correspondentie met het comité ter bevordering van het welzijn van Nederlandse strijders inzake het verkrijgen van financiële steun voor het uitgeven van het gulden boek der bevrijding. 1941.

  Thema's

 • 201 - Stukken betreffende de diplomatieke vertegenwoordiging van Bolivia bij de Nederlandse regering in Londen. 1941-1943.

 • 202 - Stukken betreffende de herdenking van de 10e mei door de Nederlandse kolonie in Argentinië. 1941-1945.

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 203 - Stukken betreffende de verjaardag van prinses Juliana. 1943-1944

  Thema's

 • 204 - Stukken betreffende de positie van de rooms katholieke kerk in Argentinië, 1943

  Thema's

 • 205 - Stukken betreffende het toekennen van Nederlandse onderscheidingen aan Nederlanders en buitenlanders, die zich gedurende de Tweede Wereldoorlog verdienstelijk hebben gemaakt ten behoeve van de Nederlandse Zaak.1945-1950.

  Thema's

 • 210 - Stukken betreffende levensmiddelenpakketten voor Nederlandse krijgsgevangenen en particulieren door Nederlandse instellingen in Argentinië.1941-1945.

  Thema's

 • 252 - Stukken betreffende vorderingen van ontslagen Duitse employés van de Bataafse petroleum maatschappij te Argentinië.1940-1947.

  Thema's

 • 253 - Stukken betreffende de onteigening door de Nederlandse regering van de bagger en bouwmaatschappij N.V. "Albetam" in Zuid-Amerika. 1943-1948.

  Thema's

 • 254 - Stukken betreffende de Nederlandse financiële belangen in de Duitse firma Klöckner in Buones Aires. 1945-1954.

  Thema's

 • 260 - Stukken betreffende de emigratie naar Argentinië en Uruguay. 1923-1926 en 1946-1951

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 275 - Stukken betreffende eventuele pogingen van Nederland om Argentijns oorlogsmateriaal over te nemen. 1940-1941.

  Thema's

 • 276 - Stukken betreffende de diplomatieke vertegenwoordiging van Argentinië bij de Nederlandse regering in Londen. 1940-1941.

 • 277 - Stukken betreffende het handelsverkeer tussen Nederlands-Indië en Zuid-Amerika.1940-1941.

  Thema's

 • 278 - Stukken betreffende het "Prins Bernhardfonds" inzake de aanschaf van oorlogsmateriaal. 1940-1941.

  Thema's

 • 280 - Stukken betreffende propaganda-activiteiten voor Nederland en de geallieerden in Argentinië verzorgd door het Nederlands Informatie Bureau. 1940-1941.

  Thema's

 • 281 - Stukken betreffende politiek onbetrouwbare Nederlanders en Nederlandse firma's, 1940-1950

  Thema's

 • 282 - Stukken betreffende de defaitistische houding van de Franse ambassadeur in Buenos Aires inzake een Britse overwinning.1941.

  Thema's

 • 283 - Rapport aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken inzake het gesloten handelsverdrag tussen Argentinië en Canada. Afschrift met bijlage. 1941

  Thema's

 • 284 - Rapport aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken inzake een handelsverdrag tussen Argentinië en Amerika. Afschrift met bijlage. 1941

  Thema's

 • 285 - Rapport aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken inzake de conferentie van de La Plata landen ten aanzien van een nauwere economische samenwerking. Afschrift met bijlagen 1941

  Thema's

 • 286 - Stukken betreffende het "Steuncomité voor Nederland" in Buenos Aires inzake het zenden van kleding naar Nederland. 1941-1942.

  Thema's

 • 287 - Stukken betreffende de houding van de Zuidamerikaanse landen inzake de oorlog tussen Japan en de Verenigde Staten. 1941-1942.

  Thema's

 • 288 - Stukken betreffende de Nederlandse deelname in de commissie Interaliado de Coordinacion (CIAC) inzake de samenwerking tussen verschillende geallieerden gemeenschappen in Argentinië. 1941-1944.

  Thema's

 • 290 - Stukken betreffende de evacuatie van Nederlandse ex-leden van de Internationale Brigade naar Argentinië. 1942.

  Thema's

 • 291 - Stukken betreffende maatregelen van de centrale bank in Argentinië inzake controle op geldinvoer en buitenlandse saldi in Argentinië. 1942-1944

  Thema's

 • 292 - Rapporten aan de economische missie in Washington inzake de economische situatie in Argentinië. Afschriften 1942-1944

  Thema's

 • 293 - Stukken betreffende de verscheping van levensmiddelen voor Curaçao en Suriname. 1942-1945.

  Thema's

 • 294 - Stukken betreffende de bescherming van Nederlandse eigendommen in bezet gebied. 1942-1945.

  Thema's

 • 295 - Stukken betreffende de handelsbetrekkingen tussen Argentinië en Paraguay. 1943.

  Thema's

 • 296 - Rapporten aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken inzake de handelsbetrekkingen tussen Argentinië en Chili. Afschriften 1943

  Thema's

 • 297 - Stukken betreffende de erkenning van de Argentijnse regering door de Nederlandse regering in Londen. 1943.

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 299 - Lijsten van het Nederlands-Indische Rode Kruis inzake Nederlandse (krijgs)gevangenen in Japanse kampen.1943.

  Thema's

 • 300 - Stukken betreffende het verhoor van de Nederlandse vluchteling Symon Schonberg. 1943.

 • 301 - Stukken betreffende de aankoop van levensmiddelen in Argentinië voor de Nederlandse regering. 1943-1944.

  Thema's

 • 302 - Stukken betreffende de commissie voor studiebelangen van Nederlandse kinderen in Argentinië. 1943-1948.

  Thema's

 • 303 - Stukken betreffende de Nederlandse vereniging in Mar del Plata. 1944.

  Thema's

 • 304 - Rapport van de Nederlandse ambassade in Washington inzake Nederlandse krijgsgevangenen in Neu Brandenburg. 1944.

  Thema's

 • 305 - Stukken betreffende de registratie van gedeporteerde Nederlanders naar Duitsland. 1944.

  Thema's

 • 306 - Stukken betreffende het vrouwenkorps van het Nederlands-Indisch leger.1944-1945.

  Thema's

 • 307 - Rapporten van het Rode Kruis inzake de situatie in concentratiekampen in Duitsland. 1944-1945.

  Thema's

 • 308 - Stukken betreffende regeringsaankopen in Argentinië door oud-minister C. Welter. 1944-1945.

  Thema's

 • 309 - Stukken betreffende de repatriëring van Nederlanders uit Argentinië naar Nederland. 1944-1946..

  Thema's

 • 310 - Stukken betreffende decreten van de Argentijnse regering ter controle van de Duitse en Japanse economische activiteiten in Argentinië. 1945.

  Thema's

 • 315 - Stukken betreffende huwelijken met vrouwen van vijandelijke nationaliteit, 1946-1949

  Thema's

 • 320 - Stukken betreffende verzoeken om uitlevering van B.A. Riphagen. 1948-1949

  Thema's

 • 329 - Rapporten aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken inzake de binnenlandse- en buitenlandse politiek van Argentinië, afschriften. 1942-1949

  Thema's

 • 348 - Rapporten aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken inzake nationaal-socialistische propaganda in Argentinië. Afschriften met bijlagen. 1938-1939

  Thema's

 • 349 - Rapporten aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken inzake het Duitse pantserschip "Admiraal Graf Spee" wegens schending van de wateren van Uruguay. Afschriften. 1939

  Thema's

 • 353 - Rapporten aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken inzake de Argentijnse reactie op de oorlog in Europa. Afschriften 1939-1940

  Thema's

 • 355 - Stukken betreffende de neutraliteit van Argentinië. 1939-1941.

  Thema's

 • 356 - Rapport aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken inzake de Argentijnse maatregelen in verband met de uitbreiding van de oorlogstoestand in Argentinië. Afschrift. 1940

  Thema's

 • 357 - Stukken betreffende de Duitse kritiek op het gesloten handelsverdrag tussen Nederland en Groot-Brittanië. 1940.

 • 359 - Rapport van Nederlandse zakenlieden inzake het bedrijfsleven in bezet Nederland. Afschriften. 1942-1943

  Thema's

 • 363 - Register van in -en uitklaringen van Nederlandse schepen in Argentinië. 1939-1948.

  Thema's

 • 364 - Stukken betreffende het Nederlandse scheeps-en handelscomité in Londen.1940.

  Thema's

 • 365 - Stukken betreffende maatregelen tegen sabotage voor Nederlandse schepen. 1940.

  Thema's

 • 366 - Telegrammen inzake de oorlog met Japan alsmede de gevolgen voor de Nederlands-Indische koopvaardijvloot. 1941.

  Thema's

 • 367 - Stukken betreffende de torpedering van het vrachtschip "Marken". 1941

  Thema's

 • 368 - Stukken betreffende de stichting voor oorlogsslachtoffers van de Nederlandse handelsvloot en hun nagelaten betrekkingen (Prins Margriet fonds). 1942-1944.

  Thema's

 • 369 - Stukken betreffende de Argentijnse staatskoopvaardijvloot. 1943.

  Thema's

 • 370 - Scheepsverklaringen. 1943-1951

  Thema's

 • 381 - Stukken betreffende een overeenkomst tussen Argentinië en Nederland inzake de militaire dienstplicht. 1938.

  Thema's

 • 382 - Stukken betreffende verzoeken van Nederlanders in Zuid-Amerika om vrijgesteld te mogen worden van militaire dienst in Canada. 1939-1942.

  Thema's

 • 383 - Stukken betreffende vrijwilligers in Argentinië, Paraguay en Uruguay die dienst willen doen bij de Koninklijke Nederlandse Militaire Missie in Canada. 1940-1945.

  Thema's

 • 384 - Stukken betreffende aanmeldingen van Nederlanders in Argentinië bij het Koninklijke Nederlandse Legioen in Canada. 1941.

  Thema's

 • 385 - Stukken betreffende opgeroepen Nederlandse dienstplichtigen in Argentinië, Paraguay en Uruguay. 1940-1948

  Thema's

 • 386 - Stukken betreffende Nederlands-Indische dienstplichtigen voor de Koninklijke Nederlandse Missie in Canada. 1942-1943.

  Thema's

 • 387 - Stukken betreffende verzoeken van medewerkers van Philips in Argentinië om uitstel te krijgen van militaire dienst bij de Koninklijke Nederlandse Missie in Canada. 1942-1945

  Thema's

 • 388 - Stukken betreffende Nederlandse dienstweigeraars in Zuid-Amerika. 1942-1949

  Thema's

 • 389 - Stukken betreffende de reservekapitein der veldartillerie Ir. W.M. Kersten. 1943

  Thema's

 • 390 - Stukken betreffende gedemobiliseerde militairen naar Argentinië. 1944-1946

  Thema's

 • 393 - Stukken betreffende de politieke betrouwbaarheid van F. Seemann. 1948

  Thema's