Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van het Gezantschap Oostenrijk, 1896-1938

Omschrijving

Het archief van het Gezantschap Oostenrijk bestaat uit stukken die betrekking hebben op politieke, juridische, economische, culturele en administratieve aangelegenheden. Het archief bevat correspondentie en minuten en agenda's op gevoerde correspondentie, rapportages, artikelen, verdragen en statuten. Het archief bevat tevens een verzameling stukken afkomstig van M. Rost van Tonningen.

Indeling

 • Nederlandse instellingen en personen buiten Nederland
  • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

 • 53-54 - Briefwisseling met het Nederlands en Oostenrijks Ministerie van Buitenlandse Zaken, met Mr. M. Rost van Tonningen en met een bankinstelling te 's-Gravenhage inzake de Nederlandse deelneming aan de garantie der voor Oostenrijk bestemde Volkenbond-leningen, 1922-1923, 1933 2 omslagen

  Thema's

 • 56 - Brieven van Mr. M. Rost van Tonningen aan de President van het Controlecomité en aan de President van het Financiële comité van de Volkenbond, Doorslagen.

  Thema's

 • 57 - Rapport van Mr. M. Rost van Tonningen over de onderhandelingen van Oostenrijk met de buitenlandse crediteuren van het "Creditenanstalt", Doorslag.

  Thema's

 • 58 - Veertiende driemaandelijkse rapport van Mr.M. Rost van Tonningen over de financiële positie van Oostenrijk in het eerste kwartaal van 1935. Doorslag.

  Thema's