Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Gezantschap, later ambassade in India (New Delhi (Simla) en Consulaat-Generaal 1922-1954 en 1950-1954

Omschrijving

Het archief van de Nederlandse Ambassade en Consulaat-Generaal te New-Delhi (Brits-Indië) bevat stukken betreffende de organisatie, registraties van Nederlanders, protocollaire zaken, stukken in verband met binnenlandse politieke-, juridische en sociale aangelegenheden en dossiers inzake internationale betrekkingen. Te vinden zijn brieven en rapporten inzake onderwerpen als de betrekkingen tussen Brits-Indië en Nederlands-Indië, de totstandkoming van de regeringen van India, Pakistan, Afghanistan en Birma, grensgeschillen tussen India en China en tussen India en Pakistan, de Nederlandse kolonies in Bombay en Calcutta en de oude Portugese gebieden, legeroefeningen van het Brits-Indisch leger, Gandhi en de Nederlandse Himalaya expeditie in 1949-1951.

Indeling

 • Nederlandse instellingen en personen buiten Nederland
  • Overheid
 • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
  • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

 • 249 - Stukken betreffende Nederlandse krijgsgevangenen in Japanse interneringskampen in Nederlands-Indië. 1943-1946.

 • 251 - Stukken betreffende Nederlanders in interneringskampen in Nederlands-Indië/Indonesië alsmede Nederlandse vluchtelingen in Brits-Indië/India. 1944-1947.

  Thema's

 • 259 - Stukken betreffende de evacuatie van geïnterneerde Duitsers uit Nederlands-Indië/Indonesië naar Duitsland alsmede naar interneringskampen in Brits-Indië/India. 1946-1950.

  Thema's

 • 260 - Lijsten van Duitse geïnterneerden in Nederlands-Indië/Indonesië die terug mogen keren naar Duitsland. 1947.

  Thema's

 • 299 - Stukken betreffende de verrekening van de repatriëringkosten tussen India en Nederland inzake geïnterneerde Duitsers in India. 1942-1954.

  Thema's

 • 300 - Lijst van geïnterneerde Duitsers in Nederlands-Indië die gerepatrieerd worden naar het Verenigd Koninkrijk. 1946 en 1950. met bijlage.

  Thema's

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers

 • 21 - Stukken betreffende de persoonswisseling in het opperbevel van de strijdkrachten in Brits-Indië. 1941-1942.

  Thema's

 • 43 - Stukken betreffende de Koninklijke Nederlandse Vereniging "Onze Vloot". 1940-1948.

  Thema's

 • 44 - Stukken betreffende het toekennen van Nederlandse onderscheidingen aan Nederlanders en buitenlanders. 1936-1951.

  Thema's

 • 45 - Stukken betreffende het toekennen van Nederlandse onderscheidingen aan personen die zich gedurende de Tweede Wereldoorlog verdienstelijk hebben gemaakt voor de Nederlandse zaak.

  Thema's

 • 46 - Stukken betreffende voordrachten tot het toekennen van onderscheidingen. 1944-1950.

  Thema's

 • 54 - Correspondentie met het ministerie van Buitenlandse Zaken inzake de houding van het consulaat-generaal inzake de invoer van Duitse goederen in Brits-Indië door Nederlandse ondernemingen.

  Thema's

 • 65 - Stukken betreffende de detachering van een officier van de Koninklijke marine als assistent handelsbescherming te Bombay. 1941-1945.

  Thema's

 • 108 - Stukken betreffende verzoeken om inlichtingen over politieke betrouwbaarheid van personen in Brits-Indië. 1940-1946.

  Thema's

 • 109 - Stukken betreffende de bemoeienissen met Nederlandse vrijwilligers en dienst- en reserveplichtigen uit Brits-Indië/India en Nederlands-Indië / Indonesië. 1939-1951.

  Thema's

 • 111 - Stukken betreffende een uitnodiging aan een KNIL-officier tot het bijwonen van legeroefeningen door het Brits-Indisch leger. 1935-1941.

  Thema's

 • 115 - Stukken betreffende Nederlandse verbindingsofficieren in New Delhi. 1942-1945.

  Thema's

 • 116 - Stukken betreffende het geallieerd commando voor Zuidoost-Azië alsmede the Netherlands Indies Civil Administration te Kandy inzake de wederopbouw van Nederlands-Indië / Indonesië en Brits-Indië / India.1944-1947.

  Thema's

 • 117 - Stukken betreffende en ontploffingsramp in Bombay waarbij Nederlandse schepen betrokken waren. 1944.

  Thema's

 • 216 - Stukken betreffende de Japanse propaganda in Brits-Indië, 1936-1943.

  Thema's

 • 225 - Stukken betreffende de aanwezigheid van Nazi's in Brits-Indië, 1938-1939.

  Thema's

 • 229 - Geheime rapporten van het 'intelligence bureau' inzake propaganda activiteiten van de Duitse Nationaal Socialisten in Brits-Indië. 1939. Afschriften.

  Thema's

 • 230 - Stukken betreffende de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog voor Brits-Indië. 1939-1942.

  Thema's

 • 233 - Stukken betreffende het Brits-Indische leger en defensie. 1941-1943.

  Thema's

 • 240 - Rapport aan het ministerie van Buitenlandse Zaken inzake de situatie in de gebieden die door Japan bezet zijn. 1943. Afschrift.

  Thema's

 • 244 - Stukken betreffende behoeftige Nederlanders in Brits-Indië. 1940-1946.

  Thema's

 • 245 - Stukken betreffende de stichting "Voedsel voor vrij vaderland" in Batavia. 1941-1943.

  Thema's

 • 246 - Stukken betreffende de positie van Nederland en de koloniën gedurende de Tweede Wereldoorlog. 1941-1946.

  Thema's

 • 247 - Stukken betreffende de werkzaamheden van het comité "Neerlands Vrijheidsdag" inzake de zeemanszorg in Brits-Indië. 1943-1945.

  Thema's

 • 248 - Stukken betreffende Nederlandse oorlogsfondsen in Calcutta. 1943-1946.

  Thema's

 • 250 - Stukken betreffende het werven van Indonesiërs voor het verrichten van verschillende diensten der Nederlands-Indische regering in Australië. 1944-1945.

  Thema's

 • 252 - Stukken betreffende de werkzaamheden van het comité "Neerlands Vrijheidsdag" alsmede het "Nederlandsch Nationaal Comité" in Calcutta. 1944-1949.

 • 253 - Stukken betreffende Nederlanders die ontsnapt zijn uit Japans bezet gebied en verzoeken toegelaten te worden in Brits-Indië/India. 1944-1950.

  Thema's

 • 257 - Stukken betreffende het vervoer van oorlogsmateriaal alsmede andere goederen vanuit Brits-Indië naar Nederlands-Indië. 1941-1942.

  Thema's

 • 258 - Stukken betreffende Nederlandse dienstplichtigen in Brits-Indië/India. 1942-1948.

  Thema's

 • 261 - Stukken betreffende het verkopen van ladingen uit voormalige Duitse schepen in Nederlands-Indië. 1939-1941.

 • 262 - Stukken betreffende Nederlands-Indische eigendommen in het buitenland alsmede het verbod rechtsverkeer met de vijand. 1940-1948.

  Thema's

 • 263 - Rapport van de officier van de handelsbescherming te Bombay inzake een klacht over het stoomschip "Westernland". 1941. Afschrift.

  Thema's

 • 264 - Stukken betreffende het afgeven van prioriteiten aan het verschepen van Nederlands-Indische landsaanschaffingen in het buitenland. 1941-1942.

  Thema's

 • 265 - Stukken betreffende de ontvijanding van Nederlandse onderdanen in Brits-Indië. 1941-1951.

  Thema's

 • 266 - Stukken betreffende de organisatie alsmede de werkzaamheden van de Nederlands-Indische handelscommissie. 1942.

  Thema's

 • 267 - Notulen van de commissie van overleg voor de zgn. gestrande ladingen en geplaatste contracten alsmede de Centrale Commissie van de Nederlands-Indische Handelscommissie van Brits-Indië en Ceylon. 1942-1944. Afschriften.

 • 268 - Stukken betreffende eigendommen van Nederlandse ondernemingen in bezet Nederlands-Indisch gebied, dat thans beheerd wordt door de Nederlandse regering en de Nederlands-Indische handelscommissie voor Brits-Indië en Ceylon. 1942-1945.

  Thema's

 • 269 - Stukken betreffende de "War Supply Conference" en de Eastern Group Supply Council alsmede het lidmaatschap van oud minister van Koloniën Ch. J. I. M. Welter. 1942-1947.

  Thema's

 • 270 - Stukken betreffende de beveiliging van Nederlandse eigendommen in de door Japan bezette gebieden. 1943-1945.

  Thema's

 • 271 - Stukken betreffende overtredingen van het vaarplichtbesluit. 1943-1945.

  Thema's

 • 272 - Stukken betreffende de Nederlandse scheepvaart in Brits-Indië alsmede de repatriëring van Indonesische zeelieden naar Nederlands-Indië. 1944-1946.

  Thema's

  • Nederlands-Indië 1940-1945
 • 273 - Stukken betreffende de organisatie alsmede de werkzaamheden van de Nederlands-Indische handelscommissie voor Brits-Indië en Ceylon. 1945.

  Thema's

 • 274 - Stukken betreffende in gediende schadeclaims van personen die schade hebben geleden als gevolg van de Tweede Wereldoorlog in het Verre Oosten alsmede de oorlogsschaderegeling in Brits-Indië / India. 1946-1949.

  Thema's

 • 275 - Stukken betreffende een deblokkeringovereenkomst tussen Nederland en India. 1946-1952.

  Thema's

 • 276 - Stukken betreffende de ontwikkeling van de radio-omroep in Nederlands-Indië. 1940-1944.

  Thema's

 • 277 - Stukken betreffende het geven van publiciteit inzake nationale activiteiten van het comité "Neerlands Vrijheidsdag" te Calcutta. 1940-1941

  Thema's

 • 278 - Stukken betreffende de Britse oorlogspropaganda in Brits-Indië. 1941.

  Thema's

 • 279 - Stukken betreffende de oorlogspropaganda in Brits-Indië door de geallieerden. 1941-1943.

  Thema's

 • 280 - Stukken betreffende perscommentaren in Indiase kranten omtrent Nederland en de overzeese gebiedsdelen. 1941-1947.

  Thema's

 • 281 - Stukken betreffende het Nederlands nieuwsblad in Brits-Indië. 1943-1946.

  Thema's

 • 312 - Stukken betreffende de deblokkering van Nederlandse eigendommen in Nederlands-Indië. 1944-1954.

  Thema's