Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Inventaris van het archief van het Gezantschap in Zwitserland, (1912) 1914-1954 (1955)

Omschrijving

Het archief van het Gezantschap in Zwitserland bevat voor de periode 1914-1954 correspondentie en stukken m.b.t. de organisatie en het personeel. Er zijn verder stukken inzake de Volkenbond te Genève, handelsvoorlichting (inclusief van de Kamers van Koophandel), betreffende de Rijnvaart en de naoorlogse economische toestand. Het neutrale Zwitserland was voor de Nederlandse regering in ballingschap tijdens de Tweede Wereldoorlog een cruciale post. Via Zwitserland had men contact met het Europese continent en bezet Nederland (o.a. via de informatie die door dr. W.A. Visser 't Hooft naar Zwitserland werd gesmokkeld: de zogenoemde Zwitserse Weg). Via het Internationale Rode Kruis (IRK) in Zwitserland konden levensmiddelen worden gestuurd naar krijgsgevangenen en burgergeïnterneerden. Nederlandse vluchtelingen poogden naar Zwitserland uit te wijken en moesten daar worden opgevangen door het gezantschap en de consulaten. Er zijn stukken betreffende Nederlandse vluchtelingen, hun persoonlijke aangelegenheden, het rapport Cleveringa (klachten over het vluchtelingenbeleid), internering van Nederlanders als gevolg van de Japanse bezetting in het Verre Oosten, vrijlating van Joodse Nederlanders uit Theresienstadt, ontvijanding, roofgoed (speciaal effecten en andere waardepapieren) en informatie over internationale aspecten van het naoorlogse rechtsherstel. Ook is er een geheim archief.

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen buiten Nederland
    • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers