Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Gezantschap / Ambassade in Groot-Brittannie (en Ierland tot 1949), 1813-1954

Omschrijving

Het archief bestaat uit in drie gedeelten overgedragen archieven (1813(1913)-1937, 1937-1945 en 1945-1954). Naast documenten betreffende consulaire kwesties (paspoorten, visa, juridische bijstand etc.) bevat het archief rapporten en verslagen betreffende de Nederlands-Britse betrekkingen en de internationale politiek in het algemeen. Zij hebben met name betrekking op de handel en scheepvaart, de koloniën en de handhaving van de neutraliteit.In het archief bevindt zich onder andere een briefwisseling tussen het Gezantschap en het Ministerie van Buitenlandse Zaken (tot ca. 1860) en zijn documenten te vinden met betrekking tot de Britse aanwezigheid op Sumatra en Borneo; de Conferentie van Londen (1830); de Luxemburgse Kwestie (1866); de Boerenoorlogen (1899-1902); de Nederlandse neutraliteit tijdens de Eerste Wereldoorlog (WOI); de Vredesconferentie van Parijs (1918-1920) en de herziening van het Verdrag van 1839; de houding t.o.v. de USSR, Duitsland en de Ierse Vrijstaat; de Spaanse Burgeroorlog; de Nederlandse neutraliteit bij aanvang van de Tweede Wereldoorlog (WOII), september 1939-mei 1940; de Nederlandse regering in ballingschap; Nederlandse oorlogsinspanningen; de dekolonisatie van Indonesië; de verhouding tot Duitsland en lidmaatschap van Nederland van de EGKS en de NAVO.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen buiten Nederland
    • Overheid
  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers