Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Inventaris van het archief van de Gewestelijke Inlichtingencentrale 14 van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten

Omschrijving

In september 1944 kwam er een overkoepelende verzetsorganisatie tot stand: de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten (NBS). Daarin werden de Ordedienst (OD), de Landelijke Knokploegen (LKP) en de Raad van Verzet (RVV) bijeen gebracht. De NBS was een militaire organisatie die de geallieerden moest helpen bij het verdrijven van de Duitse bezetter. Bovendien moest de NBS het machtsvacu├╝m opvullen, dat waarschijnlijk zou ontstaan in de eerste periode na de bevrijding. De NBS beschikte tevens over een eigen inlichtingendienst, die inlichtingen moest verzamelen over de Duitse strijdkrachten en Duitse infiltratie moest tegengaan. Gewest 14 omvatte het zuidelijke deel van Zuid-Holland met onder meer Rotterdam. De frontlinie tussen het bevrijde Brabant en Zeeland enerzijds en het bezette Holland anderzijds viel eveneens onder district 14. Het archief bevat inlichtingen uit diverse districten, politieberichten, lijsten met foute Nederlanders en diverse Duitse (militaire) kaarten.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse niet-overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)