Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Gevangeniswezen

Omschrijving

Het archief bevat met betrekking tot de oorlogsjaren o.a. stukken betreffende de inschrijving van gevangenen, registers van bijzondere voorvallen, correspondentie. Zie vooral het Archief van het huis van opsluiting en tuchtiging / de bijzondere strafgevangenis, 1828-1953 en het Archief van het-huis van bewaring, 1888-1945 ("nieuwe stijl").

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid
  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers