Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Inventaris van het archief van het geslacht Heldring en aanverwante geslachten, 1650-1980

Omschrijving

De twee meest bekende personen uit de Heldring familie zijn dominee Ottho Gerhard Heldring, oprichter van de Heldring gestichten te Zetten en het opvoedingtehuis te Hoenderloo, en belangrijkste figuur in het Réveil, en Ernst Heldring, onder andere bekend als directeur van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij en later de Nederlandsche Handel-Maatschappij. Verder was hij commissaris voor de Nederlandsche Bank en de Koninklijke Nederlandse Hoogovens en Staalfabrieken, en voorzitter van de Amsterdamse kamer van koophandel en fabrieken. Het grootste deel van het archief bestaat uit stukken betreffende Ernst Heldring en zijn werkzaamheden, zijn memoires, dagboeken en reisverslagen, zijn correspondentie, zijn verslagen, verhandelingen, voordrachten maar ook zijn genealogische activiteiten.Voor het overige bevat het genealogische, persoonlijke en zakelijke stukken betreffende de familie Heldring en aanverwante geslachten, variërende van liefdesbrieven tot benoemingen in het leger, en van notariële akten tot een liederenbundel.
Het merendeel van de stukken is in het Nederlands. Enkele stukken zijn in het Duits

Het archief bevat enkele inventarisnummers over onderwerpen en thema's met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog. Het betreft onder andere dagboeken, brieven over sneuvelen en krijgsgevangenschap familieleden. Eén inventarisnummer bevat stukken met betrekking tot kerkelijk verzet.

Indeling

  • Nederlandse niet-overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Niet-Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

  • 364 - Ingekomen stukken van de Algemene Synode der Nederlandse Hervormde Kerk, met documentatie inzake het kerkelijk verzet, 1941-1944

    Thema's

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers