Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Inventaris van het archief van het geslacht Heldring en aanverwante geslachten, 1650-1980

Omschrijving

De twee meest bekende personen uit de Heldring familie zijn dominee Ottho Gerhard Heldring, oprichter van de Heldring gestichten te Zetten en het opvoedingtehuis te Hoenderloo, en belangrijkste figuur in het Réveil, en Ernst Heldring, onder andere bekend als directeur van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij en later de Nederlandsche Handel-Maatschappij. Verder was hij commissaris voor de Nederlandsche Bank en de Koninklijke Nederlandse Hoogovens en Staalfabrieken, en voorzitter van de Amsterdamse kamer van koophandel en fabrieken. Het grootste deel van het archief bestaat uit stukken betreffende Ernst Heldring en zijn werkzaamheden, zijn memoires, dagboeken en reisverslagen, zijn correspondentie, zijn verslagen, verhandelingen, voordrachten maar ook zijn genealogische activiteiten.Voor het overige bevat het genealogische, persoonlijke en zakelijke stukken betreffende de familie Heldring en aanverwante geslachten, variërende van liefdesbrieven tot benoemingen in het leger, en van notariële akten tot een liederenbundel.
Het merendeel van de stukken is in het Nederlands. Enkele stukken zijn in het Duits

Het archief bevat enkele inventarisnummers over onderwerpen en thema's met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog. Het betreft onder andere dagboeken, brieven over sneuvelen en krijgsgevangenschap familieleden. Eén inventarisnummer bevat stukken met betrekking tot kerkelijk verzet.

Indeling

 • Nederlandse niet-overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
 • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
  • Niet-Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers

 • 136-137 - Ernst Heldring (1871-1954), dagboek 15 mei 1938-10 mei 1940 en dagboek 5 mei 1945-12 december 1948

  Thema's

 • 245 - Kopieën van brieven ingekomen bij Ernst Heldring (1871-1954) afkomstig van het Nederlandse Rode Kruis en van het departement van Marine betreffende de vermissing en het sneuvelen van zijn zoon Jan Heldring (1911-1942) als luitenant ter zee van de Koninklijke Marine, 1943-1945

  Thema's

 • 306 - Paspoorten, indentiteitsbewijzen en bewijs van Nederlandschap, 1903-1953

  Thema's

 • 322 - Ottho Gerhard Heldring (VI, 1883-1958) en Catharina Dorothea Star Numan (1885-1980): Stukken betreffende zijn ervaringen tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog, 1914-1919; 1940-1945

  Thema's

 • 331 - Ottho Gerhard Heldring (VI, 1883-1958): Stukken betreffende berichten over de krijgsgevangenschap van Justinus Jacob Leonard Heldring in Nederlandsch-Indië en over zijn dood na het torpederen van een transportschip en de afwikkeling van zijn nalatenschap. 1943-1945, 1947, 1949

  Thema's

 • 332 - Ingekomen dossier van de Twentsche Bank in Wageningen, houdende restanten van bescheiden van de familie Heldring, na de slag om de Grebbeberg, 1940 NB. De stukken 19e en 20e eeuw vertonen ernstige brandschade.

  Thema's

 • 364 - Ingekomen stukken van de Algemene Synode der Nederlandse Hervormde Kerk, met documentatie inzake het kerkelijk verzet, 1941-1944

  Thema's

 • 365 - Ottho Gerhard Heldring, (VI, 1883-1958): Dagboeken, houdende kronieken tijdens de slag om Arnhem, de evacuatie en de terugkeer naar de Heldringgestichten, met voedselbonnen en ingekomen documentatie over de slag om Arnhem en Overloon, 1944-1954

  Thema's

 • 401 - Kranteknipsels, formulieren en andere memorabilia uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog, 1914-1918, 1940-1945

  Thema's

 • 428 - Fotokopieën van brieven van G.D. Uhlenbroek, kapitein ter zee, aan dr. E. Heldring over de lotgevallen van diens zoon Jan tijdens het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, 20 juli 1945

  Thema's

 • 441 - Ottho Gerhard Heldring (1883-1958) Rondzendbrieven, door hem tijdens zijn internering in Haaren verzonden aan het Centraal Bestuur van de Heldringgestichten te Zetten, met gedichten van zijn hand en verdere bijlagen, 1942-1943, 1946 en z.d

  Thema's