Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van de Gereformeerde Kerk te Utrecht 1835-1955 en van het archief van de Gereformeerde Kerk te Zuilen 1892-1950

Omschrijving

Zie de door ons geselecteerde inventarisnummers.

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Niet-Overheid
  • Nederlandse niet-overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

  • 399-400 - Registers van de ingekomen en afgegeven attestaties van in Utrecht gelegerde militairen, 1929-1939, en register van de afgegeven militaire attestaties i.v.m. de mobilisatie, 1939-1940

    Thema's

  • 401 - Bijlagen bij de registers van de ingekomen en afgegeven attestaties van in Utrecht gelegerde militairen en het register van de afgegeven militaire attestaties i.v.m. de mobilisatie, 1937-1940, z.j.

    Thema's

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers