Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archieven van het gerecht Zuilen en Swesering, het gerecht Oostwaard en de gemeente Zuilen 1611-1953 en de gemeenschapsraad voor Zuilen 1954-1964

Omschrijving

Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Onder inventarisnummers 58-139 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. Onder inventarisnummers 1319-1425 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Onder inventarisnummers 1469-1594 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers