Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Generalkommissariat zur besonderen Verwendung

Omschrijving

De belangrijkste taak van de Generalkommissar zur besonderen Verwendung was leiding geven aan de politieke ontwikkeling in Nederland. Het doel was de politieke meningsvorming van de Nederlanders in nationaal- socialistische richting te sturen. Daartoe hield hij toezicht op het Nederlandse ambtenaren-apparaat en de Nederlandse binnenlandse politiek. De belangrijkste hoofdafdeling was de Hauptabteilung für Volksaufklärung und Propaganda. Het Nederlandse bestuursorgaan waar het Generalkommissariat toezicht op hield, was het in 1940 opgerichtte Departement voor Volksvoorlichting en Kunsten (archief 102).

Dit archief bevat informatie over Duits bestuur, Rechskommissariat, F. Schmidt, W.F.A. Ritterbusch, bezettingspolitiek, stemming.

Thema's

Indeling

  • Duitse instellingen en personen tijdens de bezetting in Nederland

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

  • 22-23 - Stab und Geschäftsführung, Stukken betreffende de arbeidsinzet, 1941-1945

    Thema's

  • 42-43 - Notities en minuten van uitgegane stukken van Kreisleiter Schümann aan Oberregierungsrat Müntinga betreffende de arbeidsinzet van leden van de NSNAP, 1941

    Thema's

  • 280-281 - Referat Arbeitseinsatz-Betreuung-Reich

    Thema's

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers