Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Generalkommissariat für Finanz und Wirtschaft

Omschrijving

Onder de bevoegdheid van het Generalkommissariat für Finanz und Wirtschaft vielen alle aangelegenheden van de departementen van Financiën, Economische Zaken, Waterstaat, Sociale Zaken (behalve volksgezondheid en culturele en sociale jeugdzorg) en van de Nederlandse Posterijen . De organisatie van Fischböck besliste over vraagstukken betreffende het beheer van douane en belastingen, van de Rijksschat en de staatshuishouding, staatsschuld alsmede van de staatscirculatiebank. Met zijn vele hoofdafdelingen, afdelingen en referaten "controleerde" en "geleidde" Fischböck het Nederlandse bedrijfsleven, de industrie en landbouw en aangelegenheden over verkeer en post en telegrafie.

Dit archief bevat informatie over de oorlogseconomie, economische politiek, anti-joodse maatregelen, prijspolitiek, evacuaties, bouwnijverheid, posterijen en bosbouw.

Thema's

Indeling

  • Duitse instellingen en personen tijdens de bezetting in Nederland

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers

  • 1110-1198 - Abteilung Kriegssachschäden (Abteilung Hilfsausschuß)

    Thema's

  • 1199-1270 - Hauptabteilung soziale Verwaltung

    Thema's