Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Gemeenteziekenhuizen

Omschrijving

In de meidagen van 1940 werden gewonde militairen overgebracht naar het ziekenhuis aan de Zuidwal. Onmiddellijk na de capitulatie werden vijf zalen van het ziekenhuis door de Duitse bezetter gevorderd als veldlazaret voor gewonde Duitse militairen. In een zesde zaal (de oude Zanderzaal) werden tachtig Duitse militairen gestationeerd. Begin juni 1940 werd het hospitaal officieel een Duits ‘Ortslazaret’. De medici van het Zuidwalziekenhuis waren gedwongen samen te werken met Duitse artsen. In oktober 1940 werden de Duitse patiënten overgebracht naar het door de Duitsers gevorderde ziekenhuis Bronovo. De militairen waren inmiddels richting Frankrijk doorgetrokken.
Zieke Nederlanders, die uit het Oranje-hotel (Scheveningse gevangenis) waren overgeplaatst, werden onder zware politiebewaking verpleegd in ziekenhuis Zuidwal. Volgens het artikel ‘De Geschiedenis der Haagse Gemeenteziekenhuizen 1823-1948’, in het Tijdschrift ’s-Gravenhage, (1948-4) woonden vele onderduikers in het ziekenhuis. Volgens dit artikel waren er vele radio’s in het ziekenhuis en was er zelfs een zender. Artsen die door evacuatie of door het bombardement op het Bezuidenhout dakloos waren geworden trokken in het ziekenhuis. Toen de Sint-Ursulakliniek uit Wassenaar weg moest, werden de patiënten overgebracht naar ziekenhuis Zuidwal.

De stukken zijn zowel in het Nederlands als in het Duits.

Indeling

  • Nederlandse niet-overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Niet-Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

  • 582 - Officiële correspondentie en stukken afkomstig van de Administrateur: Personeel, arbeidsinzet, 1943-1948

    Thema's

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers