Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van de gemeentesecretarie Waddinxveen, 1936-1975

Omschrijving

Het archief bevat de neerslag van taken en activiteiten van de gemeente Waddinxveen over de periode 1936-1975.

Inventarisnummers 2123-2124 bevatten notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad, 1935 - 1950. De gemeenteraden in Nederland werden met ingang van 1-9-1941 door de bezetter ontbonden. In de periode november 1945 - medio augustus 1946 fungeerde een zogenoemde noodgemeenteraad. Agenda's voor de vergaderingen van de gemeenteraad (inclusief voorstellen) uit de periode 1939-1946) zijn te vinden onder de inventarisnummers 1770-1775. Voor registers met agenda's en staten met besluiten van het college van burgemeester en wethouders betreffende de jaren 1939-1946, zie inventarisnummers 2148-2153 (periode september 1941-oktober 1943) ontbreekt. Voor financiële stukken (onder andere begrotingen, rekeningen van inkomsten en uitgaven) betreffende de oorlogsjaren, zie rubriek 2.1.3.2. Rubriek 2.2.7 bevat persoonsdossiers van overheidsfunctionarissen, waaronder dossiers van personeelsleden die tijdens de oorlogsjaren in dienst van de gemeente waren.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers