Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van de gemeentesecretarie Venlo, 1939-1945

Omschrijving

Het archief bevat de neerslag van taken en activiteiten van de gemeente Venlo over de periode 1939-1945. Inventarisnummers 70-102 bevatten begrotingen en jaarrekeningen, 1937-1944. Registers van ingekomen en verzonden stukken uit de periode 1939-juli 1945 bevinden zich in de inventarisnummers 288-303. Aangelegenheden inzake het ontvangen en verzenden van dienststukken en telegrammen in het algemeen uit de periode 1939-1944 zijn te vinden onder inventarisnummers 304-307. Inventarisnummers 327-331 en 334 bevatten notulen van de vergaderingen van de vaste raadscommissies en rapportages aan
het college van burgemeester en wethouders, 1939-1941 respectievelijk benoeming en ontslag van de wethouders, 1939-1944. Inventarisnummer 343 bevat vergaderingen tussen burgemeester, wethouders en hoofden van de diverse takken van dienst, 1942-1944. Inventarisnummers 723-758 bevatten verklaringen van overlijden opgemaakt door artsen bestemd voor de ambtenaar van de burgerlijke stand (met hiaten), 1939-1944.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers