Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van de gemeentesecretarie Tegelen, 1930-2000

Omschrijving

Het archief bevat de neerslag van taken en activiteiten van de gemeente Tegelen. De inventaris is nog niet digitaal beschikbaar. Inventarisnummer 256 bevat een register van ingekomen en verzonden stukken, 1944-1945. Inventarisnummer 3926 bevat kennisgevingen van buiten de gemeente overleden personen, 1941-1945. Inventarisnummer 3930 heeft betrekking op opneming van gegevens in de bevolkingsadministratie, 1941-1948.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers