Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van de gemeentesecretarie Kerkrade, 1795-1946

Omschrijving

Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Onder de inventarisnummers 1-137 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. Onder inventarisnummers 1448-1543 en 1561-1919 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Onder nummers 2336-2467 zitten personeelsdossiers van de politie. Onder nummers 2552-2802 en 5533-5772 (archief van de Burgelijke Stand, 1797-1946) zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

Thema's

Indeling

 • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
 • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
  • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

 • 1931 - Stukken betreffende het tewerkstellen van gemeentepersoneel in Duitsland, 1942-1944

  Thema's

 • 2844 - Stukken betreffende inlichtingen over personen, vrijwillig in Duitse militaire dienst of in Duitse arbeidsinzet, 1940-1946

  Thema's

 • 3808 - Circulaires betreffende het verrichten van arbeid in Duitsland of ten behoeve van Duitsland, 1909-1945

  Thema's

 • 3812 - Stukken betreffende de tewerkstelling van bepaalde personen in Duitsland of ten behoeve van Duitsland, 1940-1945

  Thema's

 • 3828 - Stukken betreffende de bewaking van het arbeidsbureau, 1943-1946

  Thema's

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers