Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Gemeentesecretarie Delft

Omschrijving

Door de aanwezigheid van vliegveld Ypenburg is rond Delfst in 1940 vrij hevig gevochten. De wijk Wippolder raakte hierbij zwaar beschadigd. Delft ving veel vluchtelingen op uit Rotterdam na het bombardement daar.

Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Onder rubriek -2.07.5 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. In sectie -2.08 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Onder rubriek -1.755 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie (zie ook het Archief van de Burgerlijke Stand, 1811-1994, archiefnummer 15). Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers