Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Gemeentepolitie

Omschrijving

Het archief bevat met betrekking tot de oorlogsjaren o.a. verslagen, mededelingen, correspondentie, dag- en nachtrapporten, rapportenboeken, arrestantenregisters en processen-verbaal. De stukken zijn zowel in het Nederlands als in het Duits.

Thema's

Indeling

 • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
 • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
  • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

 • 711 - Door de bezetter genomen maatregelen ten aanzien van het weren van ongewenste literatuur; Politieke bijeenkomsten; Klachten van burgers over politieoptreden; Lidmaatschap van agenten van de SS; Wijziging in de bevoegdheid tot het verstrekken van dienstwapens; Wijziging ambtseed politieambtenaren; Correspondentie inzake de verstrekking van inreisvergunningen verboden gebieden; Namenlijst demobiliseerde agenten ten bate van wachtgeldregeling; Incidenten tussen Duitse militairen en burgers; Strafmaatregelen onder de uitvoering van economische wetgeving, 1940-1942

  Thema's

 • 715 - Ingekomen en minuten van uitgaande stukken: Verduistering distributiegoederen van binnenschepen; Personeelsaangelegenheden; Inbraak bij distributiebureau in Amsterdam; Handleiding opsporing overtredingen prijsvoorschriften; Vragenlijsten politiebond; Rapportages economische delicten; Radiocontrole; Beperking afgifte geboorte extracten; Registers zedenpolitie; Armenraad, 1941-1942

  Thema's

 • 716 - Ingekomen en minuten van uitgaande stukken: Verstrekking maaltijden politiepersoneel (10771; 13212; 13750); Alarmeringssysteem (8276; 8614); Strafdossiers spionage en sabotage (9269); APV inzake luchtbescherming (9332); Ordemaatregelen in verband met verjaardag prins Bernhard (9717); Optreden tegen communistische uitingen (9855); Wervingsposters waffen SS enfreiwilligenverband niederlande (10028); Vissen in de hofvijver (10309); Herdenking Franse Revolutie (10830); Inbeslagname afbeeldingen gebombardeerde gebouwen (12245); Uitbreiding politiepersoneel (12274); Mobilisatiemaatregelen (12526); Plundering bakkerswagens (12694); Opvoeringverbod Rooie Sien (13017), 1941-1942

  Thema's

 • 717 - Ingekomen en minuten van uitgaande stukken: Sabotage (15971); Kennisgeving meldingen rijksrecherche (17939); Controle op distributie (18310); Diverse personeelsaangelegenheden, aanleg register gedetineerden en andere ingeslotenen (19603); Vermissing persoonsbewijzen (19605); Uitbetaling jaarwedde (19945), 1941-1942

  Thema's

 • 718 - Ingekomen en minuten van uitgaande stukken: Bestrijding economische delicten (17770; 16605); Formatie personeel (16663); Bewaking boerengewassen (17373); Openbare bijeenkomst NSB (13962); Invordering dekens oostfront (14459); Opheffing weekblad Haagse gemeentepolitie (14521); Aanmeldingsverordening (14781); Opheffing commissie van advies politiepersoneel (15799); Materiaal opleiding nationaal socialistische ambtenaren (16474 en 13871), 1941-1943

  Thema's

 • 722 - Ingekomen en minuten van uitgaande stukken: Nationaal socialistisch vervoersbeleid (5897); Vandalisme met politieke achtergrond, inlichtingen uit strafregisters aan WA of NSB (8870); Beschrijving afdeling prijzencontrole en zwarte handel (4550); Modelvergunningen personen- en goederenvervoer rijksverkeersinspectie (7577), 1942

  Thema's

 • 724 - Ingekomen en minuten van uitgaande stukken: Aanpak vermoede prijsfraude (27417; 19840); Reorganisatie politie (22433); Voorkoming ontvluchting arrestanten (22744); Zorg vermogensobjecten vrijwillig en onvrijwillig afwezigen (23121); Procedure melding verlies of diefstal persoonsbewijs (23550), 1942-1943

  Thema's

 • 728 - Ingekomen en minuten van uitgaande stukken: Gedrag politiepersoneel uit Schalkhaar (19825); Verordening strafbeschikkingen (20040); Maandrapportages, tuchtrechtspraak voedselvoorziening (22134); Het ontvluchten van arrestanten (22744; 14047); Bevolkingsregistratie en heling vermiste persoonsbewijzen (23550); Toepassing en verkeerd gebruik politiebevoegdheden (24478), 1942-1943

  Thema's

 • 729 - Ingekomen en minuten van uitgaande stukken: Aanpak rondhangen na spertijd (2346; 8875); Registratie en inname dienstwapens (3699); Vandalisme met politieke motieven (84), 1943

  Thema's

 • 730 - Ingekomen en minuten van uitgaande stukken:Verbod op openbare uitvoeringen (2533); Aanpak economische delicten, weigering assistentieverlening bij arrestatie (3318); Inname en registratie van dienstwapens (3699); Toepassing en verkeerd gebruik opsporingsbevoegdheden, evacuaties (8082), 1943

  Thema's

 • 733 - Ingekomen en minuten van uitgaande stukken: Toezicht energiebesparing (10168); Opsporing voortvluchtige en ondergedoken politieambtenaren (10847; 15744); Reorganisatie politie (11264); Bewaking arbeidsbureaus (12336); Mededelingen onder andere inzake uitreisverbod joden (14099); Arbeidscontrole renbaan Duindigt (14507);Geweldsrapportage naar aanleiding van illegaal vervoer van druiven (14641); Achtergrondrapportage politiemedewerker (15421); Bewaking Duitse objecten (15840; 16144); Behandeling neergestorte piloten (16852); Gedrag bij bombardementen (17471); Distributieregeling gekazerneerden (17631); Bestrijding zwarthandel (18978); Aanslagen op bioscopen (20529), 1943-1945

  Thema's

 • 735 - Ingekomen en minuten van uitgaande stukken: Inbeslagname textiel (1287); Verordeningen (1526); Legitimatieplicht (1763); Oprichting arbeidscontroledienst en andere maatregelen tegen ontduiking van de arbeidsinzet (1889; 9916); Uitroepen uitzonderingstoestand (9788); Overvallen en plunderingen (943), 1944-1945

  Thema's

 • 1174-1195 - Rapportenboeken van de Justitiële Dienst B I (Oud C) over oplichting, verduistering en dergelijke, 1940-1943

  Thema's

 • 1710 - Overzicht van de organisatie en de indeling van de afdeling Prijzencontrole en Zwarte Handel, 1942

  Thema's

 • 1713 - Stukken betreffende het personeel en de werkzaamheden van de bewakingsdienst tegen sabotage, 1943-1945

  Thema's

 • 2568 - Stukken betreffende het vergoeden voor het verrichten van bewakingsdiensten en maatregelen tegen sabotagedaden, 1942-1944

  Thema's

 • 3824-3910 - Eerherstel, 1920-1947

  Thema's

 • 5121 - Verslag van de "Zaak Kicken", alias "Braddock", die in de Tweede Wereldoorlog 17 mensen zou hebben omgebracht en later voorgaf dit in naam van het Verzet gedaan te hebben, 1955

  Thema's

 • 6199 - Stukken betreffende het politieoptreden tijdens de april/mei-stakingen, 1943

  Thema's

 • 6359 - Stukken betreffende voorbereidingen en maatregelen bij de herdenkingsdienst en de plechtige uitvaart van de gedurende de bezettingsjaren gefusilleerde leden der illegaliteit, de zogenaamde "Stijkelgroep", waartoe tevens vier Haagse politieambtenaren behoorden, 1 augustus 1947

  Thema's

 • 6626 - Stukken betreffende het nemen van maatregelen tegen mogelijke gevallen van spionage, verraad en ordeverstoringen, 1935-1944

  Thema's

 • 6629 - Register van overvallen en aanslagen, 1943-1944

  Thema's

 • 6862 - Stukken betreffende nemen van maatregelen bij bestrijding van de zwarte handel, 1930-1944

  Thema's

 • 6866 - Stukken betreffende het houden van toezicht op "Duitsvijandige" geschriften, 1940-1942

  Thema's

 • 6867 - Stukken betreffende het houden van toezicht op verspreiding van illegale lectuur, 1940-1942

  Thema's

 • 6873 - Stukken betreffende het melden van frauduleuze slachtingen en bonnenhandel, 1941-1944

  Thema's

 • 6884 - Meldingen betreffende diefstal van vee, frauduleus slachten, diefstal, vervalsen van distributiebescheiden en overige inbreuken op de distributiewetten, 1942-1944

  Thema's

 • 6886 - Stukken betreffende het opsporen en bestrijden van economische delicten, 1942 en 1948

  Thema's

 • 6888 - Stukken betreffende het sluiten van de bibliotheek aan de Scheldestraat te Den Haag vanwege het zich niet houden aan de verordening van de Nederlandsche kultuurkamer, 1944

  Thema's

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers