Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Gemeentepolitie Vught, 1920-1994

Omschrijving

Tijdens en na de oorlog heeft de gemeentepolitie in Vught voor een groot deel een andere taakinvulling gehad dan de gemeentepolitie in een vergelijkbare gemeente. Dit komt door de aanwezigheid van Kamp Vught. In de oorlog was Kamp Vught een concentratiekamp. Hierna werd het een interneringskamp, woonoord "Lunetten" voor Molukkers en gevangenis "Nieuw Vosseveld".

Het archief bevat o.a. maandrapporten, dagrapporten, arrestantenregister, processen-verbaal en diverse stukken betreffende het handhaven van de openbare orde.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers