Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Gemeentepolitie, Vlaardingen

Omschrijving

Het archief bevat o.a. rapporten, correspondentie, stukken betreffende personeel en Correspondentie met de Officier van Justitie bij de Arrondissementsrecht-bank betreffende begane overtredingen en misdrijven. In de gedeeltes betreffende de oorlogsjaren kunt u mogelijk relevante informatie vinden.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

  • 1547-1549 - Stukken betreffende de uitvoering van de Arbeidswet en de Arbeidsdienstplicht, 1940 - 1947

    Thema's

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers