Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van de gemeentepolitie Tegelen, 1929 - 1994

Omschrijving

Inventarisnummer 32 bevat een instructie voor onbezoldigd gemeente- en rijksveldwachters, de aanstelling alsmede de verlening van commissie, 1935-1958. Het archief bevat tevens processen-verbaal en rapportages betreffende overlast, hinder en incidenten, 1933-1965 (inventarisnummer 53) en dagrapporten 1936-1939 en 1945-1946 (inventarisnummers 72-73). Het archief bevat verder registers van processen-verbaal, 1938-1949 (inventarisnummers 133-135), registers inzake overtredingen, 1936-1948 (inventarisnummers 136-137), registers inzake misdrijven, 1940-1942 (inventarisnummer 141) en registers van verhoor, 1940 en 1946 (inventarisnummer 144).

Thema's

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid

Inventarissen