Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Gemeentepolitie te Baarn

Omschrijving

Dossiers daterend van of handelend over de oorlogsperiode 1940-1945 zijn integraal bewaard. Het archief bevat mogelijk persoonsdossiers van leidinggevende en/of markante figuren en correspondentie betreffende individuele personeelsleden tijdens de oorlogsjaren (inventarisnummers 1-3 respectievelijk 118-119)

Thema's

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

  • 97 - Processen-verbaal naar aanleiding van aanbrengen van voor Duitsers beledigende teksten in Baarns Lyceum, beschrijvingen met foto van verdachten fietsdiefstal en oorlogsmisdaden(?), 1946

    Thema's

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers