Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van de gemeentepolitie Schiedam, 1819-1994

Omschrijving

Ca. 2m archief is nog niet beschreven.

In hoofdstuk II, paragraaf 1.2 zijn stukken betreffende het personeel te vinden. In de gedeeltes over de oorlogsjaren kan mogelijk interessante informatie zitten. Hoofdstuk II, paragraaf 2 bevat dag- en nachtrapporten en processen-verbaaal. In hoofdstuk 3.1. zijn stukken met betrekking tot de bezettingsjaren te vinden, zoals nr. 1875: Processen-verbaal en rapporten van de gemeente- en rijksveldwachter te Kethel en Spaland betreffende zaken die met de oorlogshandelingen verband houden, 1941.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers