Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Gemeentepolitie Rotterdam, 1845-1994

Omschrijving

Het archief bevat met betrekking tot de oorlogsjaren correspondentie, dag- en nachtrapporten, stukken betreffende personeel, justitiële rapporten, processen-verbaal, berichtboeken, ´´opnamekaarten´´ van gearresteerde personen, `roze klappers`` van tijdens de bezetting gearresteerde personen, etc.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid
  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers