Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van de gemeentepolitie Rijswijk, 1916-1994

Omschrijving

Het archief bevat met betrekking tot de oorlogsjaren o.a. correspondentie, stukken betreffende personeel, stukken over vreemdelingen, dagboeken en processen-verbaal.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid
  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarissen