Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van de gemeentepolitie (Heerenveen) 1940-1994

Omschrijving

Voor de handhaving van orde en rust kende de gemeente aanvankelijk de gemeenteveldwachters. In 1938 had Heerenveen 13 veldwachters en één veldwachter-nachtwacht in dienst. De gemeenteveldwacht is in 1942 opgeheven. Het personeel ging over naar de marechaussee. Bij Koninklijk Besluit van 9 april 1947 werd de gemeente Heerenveen aangewezen als gemeente met gemeentepolitie.

In de inventarisnummers P.296-297 vindt u correspondentie en processen-verbaal. In rubriek 'Vastlegging van de handelingen', inventarisnummers P. 140- P. 144 bevinden zich dagrapporten van de gemeentepolitie met betrekking tot de periode 1933-1948.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid
  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarissen