Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Gemeentepolitie Breda (1927) 1937 - 1974 (1978)

Omschrijving

Het archief bevat met betrekking tot de oorlogsjaren maandrapporten, week- en dagverslagen (o.a. aan de Sicherheitspolizei), correspondentie, stukken betreffende inlichtingen aan en verhouding tot Duitse instellingen, dienstmededelingen, stukken betreffende personeelsaangelegenheden, dag- en nachtrapporten, processen-verbaal en diverse andere stukken.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers