Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Gemeentepolitie Apeldoorn

Omschrijving

Het archief bevat met betrekking tot de oorlogsjaren processen-verbaal, dagrapporten, correspondentie, dienstorders en mededelingen, etc.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid

Inventarissen