Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van de Gemeentepolitie Alkmaar 1844-1994

Omschrijving

Een moeilijke periode in het bestaan van het Alkmaarse korps was de periode 1940-1945. In deze jaren kwam het korps onder het gezag te staan van de Duitse bezetter. Hierdoor kwamen verhoudingen tussen de leiding en het personeel en het personeel onderling onder grote druk te staan, wat grote gevolgen had voor de stabiliteit van de organisatie.

Het archief bevat met betrekking tot de oorlogsperiode o.a. correspondentie, jaarverslagen, financiƫle stukken, stukken betreffende personeelsaangelegenheden, dag- en nachtrapporten, maandrapporten, stukken betreffende bevolkingsregistratie, persoonskaarten van verdachten, arrestantenregisters en processen-verbaal.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid
  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers