Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van de gemeenteontvanger van Leiden, (1879) 1929-1969

Omschrijving

De functie van de gemeenteontvanger is geregeld bij de Gemeentewet van 1851. De ontvanger fungeert als de kasbeheerder van de gemeente, hij int de ontvangsten en voert de betalingen van de gemeente uit, een en ander op bevelschrift van Burgemeester en Wethouders. Daarnaast is hij de gemeentelijke boekhouder: hij registreert en verantwoordt de gemeentelijke inkomsten en uitgaven, als sluitstuk waarvan hij jaarlijks de rekening opmaakt.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers