Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archieven van de gemeenten Zuilichem, Nieuwaal en Aalst 1810-1811, Zuilichem en Nieuwaal 1811-1817 en Zuilichem 1818-1955

Omschrijving

In 1941 werd door de Duitsers in Nederland het leidersprincipe ook op lokaal niveau ingevoerd. De gemeenteraden werden ontbonden en de burgemeesters kregen alle bevoegdheden binnen de gemeente. Na de bevrijding van Zuilichem in mei 1945 werd burgemeester C. Hobo met ingang van 14 mei 1945 geschorst hangende een onderzoek naar zijn gedrag in de oorlog. Een maatregel die op alle burgemeesters die in de oorlog op hun post waren gebleven is toegepast. N. Borreman werd waarnemend burgemeester. Aangezien zijn gedrag in de oorlog geen reden vormde tot zuivering werd C. Hobo met ingang van 3 oktober 1945 weer hersteld in zijn functie. Na de oorlog fungeerde een tijdlang een door een kiescollege gekozen nood-gemeenteraad. In 1946 vonden vervolgens nieuwe vrije verkiezingen plaats. Op 31 juni 1955 viel het doek voor de zelfstandige gemeente Zuilichem. Sindsdien hoort het dorp Zuilichem tot de gemeente Brakel.

Het archief bevat de neerslag van taken en activiteiten van de gemeente Zuilichem. In de inventaris zijn ook gedeponeerde archieven beschreven, waaronder het plaatselijk bureau van de stichting Winterhulp Nederland, 1940-1944 en het plaatselijke comité van de Hulpactie Roode Kruis (HARK).
Inventarisnummers 8/88-8/89 en 8/116 bevatten notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad uit de jaren 1938-1948. Voor notulen van de vergaderingen van het College van burgemeester en wethouders met betrekking tot de jaren 1938-1948, zie de inventarisnummers 8/126-8/127. Rubrieken 3.2.1.4.2. en 3.2.2.13.3.2.2 (onderwijs) bevatten personeelsdossiers, onder andere van personen die tijdens de oorlogsjaren in dienst waren van de gemeente. In rubriek 3.2.1.6.3 vindt u financiële stukken (waaronder begrotingen, grootboeken, jaarrekeningen met bijlagen) met betrekking tot de oorlogsjaren. Persoonskaarten van inwoners van Zuilichem zijn opgenomen in het archief van de gemeente Brakel over de periode 1955-1998.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

  • 8/653 - Stukken betreffende het verstrekken van inlichtingen aan het Departement van Binnenlandse Zaken over medewerkers van de gemeente in verband met de mogelijke uitzending van personeel naar Duitsland in het kader van de Arbeitseinsatz, 1943

    Thema's

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers