Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van de gemeentelijke politie. 1928-1948

Omschrijving

Het archief van de Gemeentelijke Politie van de gemeente Beek over de periode 1928-1948 is vrij bescheiden van omvang. Ook in het archief van de gemeente Beek 1928-1981 worden stukken met betrekking tot de gemeentelijke politie uit deze periode aangetroffen.

Het archief bevat onder meer registers van ingekomen en verzonden stukken, opgaven inzake de politiesterkte, maandrapporten en processen-verbaal.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid

Inventarissen