Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Gemeentelijke Luchtbeschermingsdienst

Omschrijving

De Gemeentelijke Luchtbeschermingsdienst werd in 1938 ingesteld door de burgemeester als gevolg van de Luchtbeschermingswet van 23 april 1936. De hoofdcommissaris van politie was hoofd van deze dienst en ontving zijn instructie van de burgemeester. Alle maatregelen, die door het hoofd van de luchtbescherming werden genomen in vredestijd dienden goedgekeurd te worden door de burgemeester, terwijl de luchtbescherming in geval van mobilisatie geheel zelfstandig mocht optreden. De administratie van de dienst werd gedaan op het hoofdbureau van politie.

Het archief bevat correspondentie, verslagen, personele stukken en stukken betreffende bombardementen in 1945 met register van de gevallen slachtoffers (inventarisnummers 138-156).

Thema's

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarissen

  • 118 - FinanciĆ«le stukken van de afdeling Cultuur van de Luchtbeschermingsdienst, die verantwoordelijk was voor cursussen, lessen, lezingen, filmavonden en de aanschaf van boeken, 1939-1946 (1952)

    Thema's