Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van de gemeentelijke instelling voor Maatschappelijk Hulpbetoon (Heerenveen) 1936-1968

Omschrijving

De gemeentelijke instelling voor Maatschappelijk Hulpbetoon was ingesteld per 1 juli 1936. De voorganger was het Burgerlijk Armbestuur. De nieuwe instelling kende een zevenhoofdig bestuur, waarvan een lid van burgemeester en wethouders als voorzitter. De overige leden werden door de gemeenteraad benoemd. De uitvoering van steunregelingen was in handen van armmeesters, al besliste het bestuur over de verlening van onderstand. In de jaren 1940-1941 werd door de instelling meegewerkt aan tewerkstelling in Duitsland. In het archief is ook informatie aanwezig met betrekking tot evacuatie tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Thema's

Indeling

 • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
  • Overheid
 • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

 • MHulp.0162 - Tewerkstelling arbeiders tijdens de Tweede Wereldoorlog 1940-1941

  Thema's

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers

 • Mhulp.0148 - Aangelegenheden betreffende het personeel tijdens de Tweede Wereldoorlog,1940-1945

 • Mhulp.0001 - Aangelegenheden betreffende de Instelling voor Maatschappelijk Hulpbetoon tijdens de Tweede Wereldoorlog, 1940-1941

  Thema's

 • MHulp.0261 - Overzicht van gesteunde gezinnen van geïnterneerde politieke delinquenten 1946

  Thema's

 • MHulp.0231 - Verhaal op inbeslaggenomen gelden geïnterneerden en op spaargelden van ondersteunden kort na de Tweede Wereldoorlog 1945-1946

  Thema's

 • MHulp.0243-0244 - Kaarten van inkomsten en uitgaven in verband met evacuatie 1942-1943

  Thema's

 • MHulp.0247 - Register met adressen in Venlo, Roermond e.o. van het Informatiebureau voor Evacués Heerenveen ten tijde van de Tweede Wereldoorlog 1940-1945 en enige correspondentie uit 1944/1945

  Thema's

 • MHulp.0246 - Register met adressen, voornamelijk in de provincie Friesland, van het Informatiebureau voor Evacués Heerenveen, ten tijde van de Tweede Wereldoorlog 1940-1945

  Thema's

 • MHulp. 0245 - Kasboek evacuatie 1945-1949

  Thema's