Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van de gemeentelijke Distributiedienst te Utrecht 1939-1950

Omschrijving

De distributiedienst te Utrecht behoorde tot een van de 479 distributiediensten in Nederland gedurende de periode 1939-1950. De belangrijkste taak was in feite het aan iedere inwoner ver-strekken van een rijksdistributiestamkaart en het uitdelen van bonnen en bonkaarten voor schaarse consumptiegoederen. In tegenstelling tot de periode tijdens de Eerste Wereldoorlog, toen de distributie in eerste instantie gemeentelijk georganiseerd was maar de regering in 1917 na veel moeilijkheden het distributiestelsel centraliseerde, werd deze kwestie voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog een nationale aangelegenheid.

Het archief bevat correspondentie, bekendmakingen, personele stukken, bonnenmateriaal, stukken met betrekking tot de distributie van levensmiddelen, brandstoffen, klompen etc.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid
  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)