Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Gemeentelijke Dienst voor Wederopbouw en Stadsontwikkeling

Omschrijving

De Gemeentelijke Dienst voor de Wederopbouw is op 16 juni 1945 opgericht. Een belangrijke functie vervulde de dienst in de opstelling van de door de gemeente aan het Rijk aan te bieden wederopbouwrekening. In 1947 nam de dienst de taken over van het Bureau Afwikkeling, Inkwartieringen en Vorderingen, en behandelde vele oorlogsschadegevallen. Van Duindorp was in 1945 een gevangenkamp gemaakt voor 5700 NSB’ers en andere foute of vermeend foute Nederlanders. De geïsoleerde ligging en het feit dat de wijk ontruimd was, maakten Duindorp er geknipt voor. De mannen zaten er maandenlang vast achter vier rijen prikkeldraad. Ze moesten helpen met het herstellen van de beschadigde woningen. In december 1946 werd besloten Duindorp vrij te geven. Stukken over dit gevangenkamp ziten ook in dit archief.

Het archief bevat veel met betrekking tot oorlogsschade en het opruimen van verdedigingswerken.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers