Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Gemeentelijke Arbeidsbeurs (vanaf 1936 tevens Districtsarbeidsbeurs), 1919-1941 (1946)

Omschrijving

In 1941 werden de arbeidsbeurzen bij de landelijke reorganisatie van arbeidsbemiddeling en werkloosheidsverzekering opgeheven en de taken ondergebracht bij het Rijksarbeidsbureau, dat onderverdeeld werd in 37 gewestelijke arbeidsbureaus, verspreid over het hele land. De gewestelijke arbeidsbureaus hadden op hun beurt weer bijkantoren onder zich, in totaal 144. Vanaf 1 mei 1941 maakte de Roosendaalse districtsarbeidsbeurs plaats voor een bijkantoor van het gewestelijk arbeidsbureau Bergen op Zoom.

Indeling

 • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

 • 98 - Stukken, ingekomen bij en uitgegaan van de arbeidsbeurs, betreffende de arbeidsbemiddeling en de uitzending van arbeiders naar Duitsland, 1934-1941 en z.d.

  Thema's

 • 102 - Formulieren, ingekomen bij de arbeidsbeurs, betreffende het al dan niet aanvaarden van werk in Duitsland, dat werd aangeboden door de Roosendaalse arbeidsbeurs, 1940

  Thema's

 • 103 - Stukken, ingekomen bij de arbeidsbeurs, met aanvragen voor arbeidskrachten in Duitsland, 1940-1941

  Thema's

 • 105 - Stukken, ingekomen bij de arbeidsbeurs, betreffende ontslagen leden van de opbouwdienst, met aantekening over de bereidheid werk te aanvaarden in Duitsland of Frankrijk, 1941

  Thema's

 • 141 - Staten, maandelijks opgemaakt door de arbeidsbeurs, met overzichten van het aantal werkzoekenden en de plaatsingen in Duitsland of als grensarbeider, 1940

  Thema's

 • 143 - Staten, maandelijks ingekomen bij de arbeidsbeurs, van de agentschappen, van het aantal ingeschreven werkzoekenden, het aantal plaatsingen in Duitsland en het aantal plaatsingen als grensarbeider, 1940 november-1941 januari

  Thema's

 • 158 - Briefwisseling tussen de arbeidsbeurs en de agentschappen, betreffende het aantal werklozen, de toestand van de bedrijven en het aantal geplaatste werklozen bij vliegvelden of bij de Duitse weermacht, 1941

  Thema's

 • 159 - Formulieren, ingekomen bij de arbeidsbeurs, van de agentschappen met inlichtingen over arbeiders geplaatst in de werkverschaffing en de beschikbaarheid van arbeiders voor uitzending naar Duitsland, 1941

  Thema's

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers

 • 54 - Brieven betreffende, en de vervanging van Chr. de Bouter, belast met de verzorging van terugkerende en vertrekkende arbeiders uit of naar BelgiĆ« en Noord-Frankrijk, door A.J. Jansen, op verzoek van de Duitse autoriteiten, 1941

  Thema's

 • 63 - Circulaire, ingekomen bij de arbeidsbeurs, van de commissaris der provincie Noord-Brabant, betreffende het verwijderen van portretten van Prins Bernhard, 1940

  Thema's

 • 88 - Brieven, uitgegaan van de arbeidsbeurs, aan individuele personen met aanwijzing voor tewerkstelling op het vliegveld te Woensdrecht, 1940

  Thema's

 • 160 - Formulieren, ingekomen bij de arbeidsbeurs, van de gemeenten binnen het district, van het aantal ingeschreven werkzoekenden met een Joodse afkomst of een niet-Nederlandse nationaliteit, 1941

  Thema's