Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van de Gemeentelijke Accountantsdienst

Omschrijving

Het archief van de bezuinigingsinspecteur en gemeentelijke accountantsdienst begint na het onderzoek van J.A. Vis, controleur bij Gemeentefinanciën, tijdens een periode van moeilijke financiële omstandigheden in opdracht van het college van Burgemeester en Wethouders. Naar aanleiding hiervan verzocht het college in 1922 de Gemeenteraad om Vis tot bezuinigingsinspecteur aan te stellen. In zijn nieuwe functie was hij dienstonafhankelijk en zonder instructie. In 1932 werd de bezuinigingsinspecteur ook het hoofd van de Gemeentelijke accountantsdienst. Met enkele medewerkers verrichtte hij de financiële controle bij de gemeentelijke diensten en bedrijven, de woningbouwverenigingen en gesubsidieerde instellingen.
De bezuinigingsinspecteur overlegde over het resultaat van zijn onderzoeken allereerst met de wethouder van Financiën en vervolgens met de betrokken wethouder (eventueel met de wethouder van Publieke Werken) en de betrokken directeur. Indien nodig werd de zaak in het College gebracht maar meestal werd slechts mondeling gerapporteerd. In een zaak waarvoor een raadsbesluit was vereist, werd natuurlijk een schriftelijk rapport uitgebracht. Elke wethouder kon de bezuinigingsinspecteur om een onderzoek verzoeken. Deze bracht dan eerst aan hem verslag uit alvorens het College te informeren. Het merendeel van het onderzoek gebeurde echter op initiatief van de bezuinigingsinspecteur zelf. In 1940 kende de dienst drie accountants en twee assistenten. De accountants hadden het onderzoek bij de diensten en bedrijven verdeeld. Een van de assistenten deed onderzoek naar salarissen en pensioenbeschikkingen en hield dit zelf bij.

Inventarisnummer 75 bevat jaarstukken van de Zeehavendienst, 1931 - 1945. Inventarisnummer 77 bevat jaarstukken van het Gast- of ziekenhuis, 1940-1954. Mogelijk bevindt zich in deze jaarstukken oorlogsgerelateerde informatie.

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers