Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Gemeentelijk bouw- en woningtoezicht

Omschrijving

Op 1 juli 1906 werd de verordening, regelende de Bouwpolitie ingetrokken en het Gemeentelijk Bouwen Woningtoezicht ingesteld. Er ontstond een dienst waarvan de afdelingen werden belast met Bouwtoezicht, Woningtoezicht, Hinderwet en onderzoek van bouwmaterialen. Daarnaast was er een afdeling "Algemene Dienst". De dienst is belast met de uitvoering van voorschriften waaraan nieuw te bouwen en te verbouwen woningen. Bovendien is de Dienst verantwoordelijk voor het toezicht op woningen en voor de onbewoonbaarverklaring van woningen. Ook adviseert de Dienst aan het College van Burgemeester en wethouders over Hinderwetzaken. In 1937 werd de dienst betrokken bij de uitvoering van de Wet op de bescherming tegen luchtaanvallen. Bij de behandeling van aanvragen om bouwvergunning gaf men voorlichting over de bouw en de inrichting van schuilplaatsen. Nog een taak tijdens de oorlog was de distributie van de schaars geworden bouwmaterialen. Voorts werd regelmatig de schade geraamd, welke door de oorlogshandelingen aan gebouwen was toegebracht. In de jaren 1940-1945 verminderde de Haagse woningvoorraad meer dan 10.000 woningen. Na de oorlog begonnen het Rijk en de Gemeente gezamenlijk aan de wederopbouw. Bij de dienst werd ondergebracht een bureau "Goedkeuring van Werken". De goedkeuring om te mogen bouwen, was nauw verwant aan de distributie van bouwmaterialen. Op 1 augustus 1949 werd het voren genoemde bureau opgeheven.

De stukken zijn zowel in het Nederlands als in het Duits.

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

  • 389 - Stukken betreffende het nemen van maatregelen inzake de anti-Duitse opschriften op muren en schuttingen, 1941

    Thema's

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers