Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Gemeentebestuur Zundert, 1928-1966

Omschrijving

Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. In hoofdstuk 2.1.5 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. In hoofdstuk 2.2 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. In hoofdstuk 2.3.3.6 en 2.3.3.7 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie (zie ook de Registers van de Burgerlijke Stand, 1811 - 1955, toegangsnummer 1354). Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid
  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers