Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Gemeentebestuur Zeist 1906-1945

Omschrijving

Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. In hoofdstuk I, paragraaf 1 en 2 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. In hoofdstuk II, paragraaf I.B vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. In hoofdstuk II.II.A zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

Thema's

Indeling

 • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

 • 202 - Driemaandelijkse overzichten van bestuurswerkzaamheden, verstrekt aan de commissaris der provincie Utrecht, 1943-1944

  Thema's

 • 203 - Weekrapporten over de toestand in de gemeente Zeist, verstrekt aan de militaire commissaris voor Utrecht-Oost, juni-juli 1945

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 2172 - Missive van de militaire commissaris voor Utrecht (Oost) betreffende uitzending van kinderen, 1945

  Thema's

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers