Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Gemeentebestuur Zeist 1906-1945

Omschrijving

Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. In hoofdstuk I, paragraaf 1 en 2 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. In hoofdstuk II, paragraaf I.B vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. In hoofdstuk II.II.A zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers