Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Gemeentebestuur Woudenberg

Omschrijving

Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente Woudenberg 1943-1975. Notulen van de gemeenteraad over de jaren 1943-1946 berusten in het archief van de gemeente Woudenberg 1509-1943, inventarisnummer 341.Inventarisnummer 14 en 15 bevatten agenda's en besluitenlijsten van de vergaderingen van het College van B&W uit 1943 en 1945. In hoofdstuk 2.2.4 (Personeel) bevinden zich onder andere personeelsdossiers 1919-1977. Wellicht is hierin informatie te vinden met betrekking tot personeel in de oorlogsjaren. Hoofdstuk 2.2.5 (Financiën) bevat financiële stukken (rekeningen, begrotingen) met betrekking tot de oorlogsjaren. Mogelijk is er ook informatie met betrekking tot de oorlog aanwezig in inventarisnummer 69 (stukken betreffende de vervanging en bezoldiging van de burgemeester 1943-1947). In het hoofdstuk Bevolking (2.3.4.2) staan registers van ingekomen personen en vertrokken personen vermeld (vanaf 1944) en zijn onder andere stukken te vinden met betrekking tot persoonsbewijzen, het afgeven van paspoorten, naturalisatieverzoeken en in het buitenland tijdens de oorlog overleden Nederlanders.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid
  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers