Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Gemeentebestuur van Teteringen, 1930-1979

Omschrijving

De Tweede Wereldoorlog was voor de gemeente Teteringen een "donkere" tijd. Op 10 mei 1940 waren er al bombardementen van Duitse zijde in de omgeving van de Driesprong en op de Oosterhoutseweg nabij het Missiehuis. Er vielen verscheidene doden, met name inwoners van Oosterhout en onder vluchtelingen uit Raamsdonk alsmede onder jeugdige arbeiders van de Herofabriek. Het openbaar leven werd sterk beperkt. Er kwam distributie voor voedsel en van andere schaarse goederen. Het persoonsbewijs werd ingevoerd en arbeiders werden (verplicht) tewerkgesteld in Duitsland. Radiotoestellen moesten worden ingeleverd en in 1943 werden de kerkklokken geroofd. De Duitsers vestigden zich in het Missiehuis "Sint Franciscus". De bevrijding van Teteringen op 30 oktober 1944 kwam praktisch zonder slag of stoot tot stand. 's-Nachts hadden de Duitsers een goed heenkomen gezocht over het Markkanaal. Daags voor de bevrijding lag Teteringen aan de rand van het strijdtoneel tussen Polen en Duitsers in de omgeving van Heusdenhout. De kern van Teteringen liep door over en weer gaande beschietingen veel schade op.

Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. In hoofdstuk .07.5 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. In hoofdstuk .08 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. In hoofdstuk 1.755 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid
  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers