Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Gemeentebestuur van Rijswijk, (1909) 1918-1945 (1951)

Omschrijving

Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. In paragraaf 1.1 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. In paragraaf 2.2 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. In paragraaf 2.6 en 2.9 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

  • 153-160 - Stukken betreffende bemiddeling door het Agentschap voor de Arbeidsbemiddeling voor werkzoekenden, tijdens de bezetting ook voor arbeid in Duitsland, 1934-1941

    Thema's

  • 423 - Stukken betreffende de mobilisatie en verplichte tewerkstelling van gedemobiliseerden, 1940

    Thema's

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers