Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van het Gemeentebestuur van Princenhage 1810-1941

Omschrijving

In 1942 is de gemeente Princenhage opgegaan in Breda en Beek.

Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. In hoofdstuk 1.1 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. In hoofdstuk 2.2 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. In hoofdstuk 4.4 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

  • 1235 - Stukken betreffende de handhaving openbare orde en rust; bewaking en beveiliging van objecten; inbeslagname van fotografische afbeeldingen en toezicht op vreemdelingen tijdens de mobilisatie en de oorlogsjaren, 1933-1940

    Thema's

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers