Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Gemeentebestuur van Leeuwarden, 1942-1971

Omschrijving

Het archief vormt de papieren neerslag van het handelen van de opeenvolgende Leeuwarder overheidsbesturen. Onder inventarisnummer 3965 - 4048 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. Onder inventarisnummers 4022-4043 en 4800-5287 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden, onder 4100-4141betreffende personeel van de politie. Onder nummers 5291-6229 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers